Siedziba Spółki

Marcin Jarosz
ABM SOLID S.A.
W upadłości układowej
ul. Bartla 3
33-100 Tarnów
tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail:

www.abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,
KRS nr 0000054847,
REGON: 850021886,
NIP: 873-000-55-11,
Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

MAKSYM
MS Consulting - doradztwo finansowe, zarządzanie projektami ue, Finansowanie projektów inwestycyjnych, Pozyskiwanie finansowania, Kogeneracja, Analizy finansowe, Raporty oddziaływania na środowisko, Studium wykonalności projektów, Przygotowanie inwestycji do realizacji
ogrodzenia Bochnia
gadżety targowe, prezenty reklamowe, pendrive z logo firmy, gadżety z filcu

wynajem mieszkan służbowych Bochnia, wynajem sal konferencyjnych Bochnia, Tarnów, wynajem lokali biurowych Bochnia, Debno, Tarnów, wynajem żurawi wieżowych, wynajem szalunków, wynajem kontenerów, wynajem sprzetu budowlanego Bochnia

Firma MAKSYM, Tarnów, IT, pozycjonowanie, strony WWW, maxiDISC

Notowania


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Informacje podstawowe:

Nazwa: ABM SOLID Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: ABM SOLID S.A.

Rynek notowań: Główny

Przynależność do sektora branżowego: Budownictwo

Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: Podstawowy 50 PLUS

Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG, WIG-PL, WIG-budownictwa

Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności: 28-10-2008 rok.

Adres: ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów

Telefon: ( 014 ) 626 02 07

Fax: ( 014 ) 622 45 51

WWW: www.abmsolid.eu

Email: office@abmsolid.eu

Prezes: Marek Pawlik